Siinsete tekstide ja fotode kasutamine ajakirjanduslikel või kommertslikel eesmärkidel on ilma eelneva kooskõlastuseta keelatud!
©Copyright
Filtreeri postitusi

Läbipääsetavus, ligipääsetavus, pääsetavus...

Nimeta seda kuidas soovid, aga kui oled taastuja, siis pingutada tuleb ühtemoodi iga päev, et kuhugi pääseda või kusagilt pääseda. :) Taastumisteekonna alguses mõtlesin iga päev sellele, kuidas ilma suurema pingutuseta jõuda ühest punktist teise. Mõnikord õnnestus, mõnikord mitte.
On aeg rääkida mõnest takistusest, millega ma ka ise kokku puutusin oma taastumisteekonna alguses.
Loe lisaks